Lakáson bekövetkezett elhalálozás esetén:

Lakásban, szociális intézményben bekövetkezett haláleset esetén először a háziorvost kell értesíteni. Ha a háziorvos bármilyen okból nem elérhető - pl. éjszakai órák, hétvége, lakhelytől távolabbi elhalálozás - úgy telefonon kell hívni a helyi orvosi ügyeletet, hogy az elhalálozott személy halottvizsgálatát elvégezze.A kiérkező orvos elvégzi a halottszemlét, és amennyiben az elhalálozás természetes úton következett be, valamint a halál oka egyértelműen megállapítható, úgy a helyszínen teljes egészében kiállítja a Halottvizsgálati Bizonyítványt. Amennyiben a halottvizsgálat során nem teljes bizonyossággal állapítható meg a halálozás oka, úgy az orvos elrendeli az elhunyt kórboncolását. A halottvizsgálat elvégzése után lehet értesíteni a temetkezés ügyeletes munkatársát, aki intézkedik a halottszállításról.

A telefonon történt értesítéstől számított lehető legrövidebb idő alatt elszállítjuk az elhunytat. Munkatársaink a helyszínen részletes tájékoztatót adnak át a hozzátartozóknak, hogy mit kell tenniük a temetéssel kapcsolatban, és milyen dokumentumokat kell magukkal vinniük a temetés lebonyolításához. A kórboncolásra történő szállítás költségeit az egészségügyi intézmény fizeti, ez esetben Önt semmilyen költség nem terheli a szállítást illetően, de ha az orvos megállapította a halál okát és engedélyezte a halottasházba történő szállítást, úgy ennek költségei már Önt terhelik. Ennek okán nem mindegy, hogy melyik temetkezési cég végzi el a feladatot, mivel elég nagy különbségek is lehetnek a szolgáltatási díjakat illetően.
Önnek joga van meghatározni az orvosnak, hogy melyik temetkezési céget hívja az elhunyt szállítási feladatának elvégzésére!

Egészségügyi intézményben történt elhalálozás esetén:

Amennyiben az elhalálozás kórházban vagy klinikán történt, először arra a fekvőbeteg osztályra kell mennie, ahol az elhunyt elhalálozott, hogy a személyes tárgyakat és a zárójelentést átvegye. Ezen az osztályon kérheti a kórboncolás mellőzését is, ami azt jelenti, hogy nem fogják felboncolni az elhunytat abban az esetben, ha ezt a kórház főigazgatója aláírásával engedélyezi. A Patológiai osztályon történik meg a halottvizsgálat elvégzése és itt kerül kiállításra a Halottvizsgálati Bizonyítvány. Ezt a dokumentumot (az elhunyt személyi irataival együtt) átadják a hozzátartozók részére.

Ezután nincs más teendő, mint értesíteni irodánkat és teljes körű felvilágosítás és ügyintézés mellett munkatársainkkal megszerveztetni az elhunyt temetését.

Számunkra teljes mértékben érthető, ha szeretné magát vagy szeretteit megkímélni egy esetlegesen felmerülő további negatív impulzustól, ezért a Patológiai osztályon történő ügyintézéseket bízza ránk, felkészült munkatársaink tudják mit és hogyan kell elintézni, hogy a lehető leghamarabb kézhez kapjuk az elhunyt keletkezett halálozási iratait. Önnek a gyászfeldolgozással kell törődnie, nem az egészségügy bonyolult bürokratikus rendszerével foglalkozni. A mi dolgunk lesz, hogy a végtisztességre történő előkészítésért és az elhunyt hűtéséért felszámolt díjat kifizessük a Patológiai osztályon, amit utólag nyugodt körülmények között irodánkban el tudunk számolni.

Külföldön történt elhalálozás esetén:

Magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halála esetén az elhunyt Magyarországra szállítása ügyében speciális engedélyekre lesz szükség. Országtól függően más-más dokumentumokra van szükség, de általánosságban elmondható, hogy a halotti anyakönyvi kivonat és a helyi tisztiorvosi szolgálat engedélye nélkülözhetetlen a hazaszállítás megkezdéséhez, illetve a magyarországi konzulátus szállítási engedélyét is be kell még szerezni. A mediterrán országokban egyéb bonyodalmak is előfordulnak, mint a balzsamozási bizonyítvány beszerzése, a helyi hatóságok (rendőrség, ügyészség) engedélye, a kórházi vagy temetési költségek előre történő kifizetése, illetve a magyar temetkezési cég bejegyzésének érvényessége az adott országban.

Külföldi állampolgár Magyarországon történt elhalálozásának esetén a szállítás megszervezését teljes körűen megoldjuk Magyarországon, önnek csak be kell fáradnia irodánkba, hogy megbeszéljük a részleteket és kitöltsük a szükséges dokumentumokat. Minden más a mi dolgunk!


Részletes tájékoztató hozzátartozó halálát követő teendőkről az Országos Betegjogi, Ellátójogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ jóvoltából megtekinthető EZEN A LINKEN